Hopp til innholdet
Gratis levering !

Når du handle mer enn 800,-

Citadel Sub Assembly Holder

Opprinnelig pris 110,00 kr - Opprinnelig pris 110,00 kr
Opprinnelig pris
110,00 kr
110,00 kr - 110,00 kr
Gjeldende pris 110,00 kr
Mva

Citadel Colour Sub-assembly Holder er et verktøy som holder små deler for deg mens du maler. Dette gjør det enklere å male små komponenter som hoder, våpen og så videre.

Kompatibel med en rekke Citadel Colour produkter, inkludert Spray Stick, Painting Handle XL og Assembly Stand.

Den spennende verktøy inneholder 44 ekspertdesignede delholdere. De er laget av samme plast som Citadel-modeller, noe som betyr at du kan bore små hull eller bruke lim for å feste tappene, før du bare klipper av bitene når du er ferdig.

Du vil også få to riflede baser for delholderne, som passer pent inn i Citadel Color Painting Handle for komfortable maleøkter. Fortsett og mal de øyeeplene!

Citadel Color Sub-assembly Holder-settet er ekspertdesignet for å fungere med en rekke modulære hobbyverktøy for å forbedre male- og modelleringsopplevelsen. Det er lynchpinen i en maleprosess for undermontering, ettersom delholderne passer pent inn i de sirkulære stikkontaktene som finnes på Citadel Color Spray Stick, Painting Handle XL og Assembly Stand. Dette lar deg beholde en konsistent farge og finish når du maler komponenter atskilt fra resten av modellen, og det gir deg også verktøyene du trenger for å administrere og organisere omfattende, kompliserte prosjekter.

(English)
The Citadel Colour Sub-assembly Holder contains 44 expertly-designed Part Holders. They’re made of the same plastic as Citadel models, which means you can drill small holes or use glue to attach the pegs, before simply clipping the bits off when you’re finished.

You’ll also get two fluted bases for the Part Holders, which fit neatly into the Citadel Colour Painting Handle for comfortable painting sessions. Go on and paint those eyeballs!

The Citadel Colour Sub-assembly Holder kit has been expertly designed to work with a range of modular hobby tools to enhance your painting and modelling experience. It’s the lynchpin of a sub-assembly painting process, as the Part Holders fit neatly into the circular sockets found on the Citadel Colour Spray Stick, Painting Handle XL, and Assembly Stand. This allows you to keep a consistent colour and finish when painting components separately from the rest of the model, and it also gives you the tools you need to manage and organise sprawling, complicated projects.

It’s the solution you never knew you needed.

Miniatures displayed in images are for scale purposes only and are not included with this product.

Key Features

  • Securely holds fiddly bits in place while you work
  • Makes it easier to paint small, vital components, like heads and weapons, before completing assembly of the final model
  • Compatible with a wide range of Citadel Colour painting accessories

Gratis levering ! Når du handle mer enn 800,-