Hopp til innholdet

Om oss

Heia fra Mods4Mars !

 Det er super kult at du vil vite mer om oss!


Vår lidenskap for lek driver oss med å gi deg de aller nyeste gadgets, lærings- og byggematerialer fra hele verden. Dette nettstedet er for alle (8- til 80+) som liker å lage, bygge, bryte og ha det gøy! Fra små brats til små genier og alt i mellom, fra skapere til produsenter, tenkere og tinkere, designere og byggere, alle bør finne noe på nettstedet vårt å ha det gøy med. Hvis du ikke gjør det, gi oss beskjed, så får vi det til.

Vi tror det er en skaper i oss alle. Så lag, kod, lag og bygg alt fantasien din har, og ha det gøy mens du gjør det. Hvis ting ikke ordner seg som planlagt, kan du prøve og prøve igjen. Ha litt is eller kake, hopp opp og ned og begynn å bygge igjen. Du kommer dit til slutt.

 

Hvorfor Mods4Mars ?

 Vi tror at Mars er dit menneskeheten er på vei mot det neste. Hvor spennende ville det være å utforske en ny planet! Å være en del av å bygge opp en ny hjemmeplanet fra bunnen av. Vår visjon er å være en del av teamet som bygger opp fremtidens hjem.


Bli med på eventyret ved å klikke på denne lenken!

(For our English speaking guests) 

 

 Our passion for play drives us in bringing you the very latest gadgets, learning and building materials from all over the world. This site is for all (8- to 80+) who likes to create, build, break and have fun ! From little brats to little geniuses and all in between, from creators to makers, thinkers and tinkerers, designers and builders, all should find something in our site to have fun with. If you don't, let us know and we will make that happen. 

We believe there's a creator in all of us. So create, code, make and build anything your imagination holds and have fun while doing so. If things don't work out as planned, try and try again. Have a good cry and start building again. You will get there eventually.

Why Mods4Mars ?

Well, we believe that Mars is where the humanity is heading to next. How exciting would it be to explore a new planet ! To be a part of building up a new home planet from scratch. Our vision is to be part of the team that builds up the future home.

Join the adventure by clicking on this link !