Enheten er utstyrt med en rekke sensorer, tilkoblingsmuligheter, kommunikasjonsteknologier og brukerinteraksjon:

  • To knapper
  • 25 LED-lys i en 5x5 matrise
  • 5 fysiske tilkoblingsporter for blant annet servomotorer og sensorer
  • Akselrometer
  • Kompass
  • Radiosender og -mottaker for kommunikasjon mellom flere micro:bit
  • Blåtann
  • Lyssensor
  • Temperatursensor
  • USB-tilkobling

Alle disse egenskapene åpner for en rekke spennende prosjekter og muligheter.

Enheten drives av en liten batteripakke med to AAA-batterier eller strøm via USB.