Hopp til innholdet

HGA DON'T LOSE YOUR COOL DK/NO

Opprinnelig pris 299,00 kr - Opprinnelig pris 299,00 kr
Opprinnelig pris
299,00 kr
299,00 kr - 299,00 kr
Gjeldende pris 299,00 kr
Mva

Inspirert av virale utfordringer som har samlet milliarder av visninger på nett, tester dette spillet ens evne til å forholde seg rolig under press. Spillerne får på seg Cool-O-Meter enheten som måler hjertefrekvensen, og mostanderne ruller terningen som bestemmer hvordan de vil prøve å forvirre en spiller.

Kanskje en av dine motspillere vil komme helt nær og snuse på deg, eller lage griselyder. Hvis spilleren reagerer; ler, krymper seg, eller beveger seg, eller lignende, kan det føre til at hjertefrekvensen øker og måleren stiger. De kan prøve å skjule sine reaksjoner, men Cool-O-Meter avslører dem. Når måleren går høyt nok, blir lysene røde, alarmen høres og motstanderen vinner runden.

  • Antall spillere: fra 2
  • Alder: fra 12 år
  • Batteribehov: 3 x AAA batteri (følger ikke med)

 

Inspired by viral challenges that have gathered billions of views across the Internet, this game tests one's ability to remain calm under pressure. Players wear the Cool-O-Meter unit that measures heart rate, and the opposing team rolls the dice that will determine how they'll try to get a player to get flustered. For example, opponents might have to get up close to the player and sniff them, or make pig noises. If the player reacts -laughs, cringes, flinches, etc., their heart rate may go up and the meter will rise. They might think that they can hide their reactions, but the Cool-O-Meter will show what's really going on! When the meter gets high enough, the lights get to red, the alarm will sound, and the opponent wins that round for making them lose their composure.

" Includes Cool-O-Meter unit with built in timer, lights, and sounds, 3 action dice, and instructions.

" See who is cool under pressure
" Stay calm or get the alarm
" Cool-O-Meter unit measures heart rate

" Ages 12 and up
" For 2 or more players.
" 3 x 1.5V AAA Alkaline Battery Required (not included)
" Heart meter is for entertainment purposes only. This product cannot be used as a medical device for heart rate monitoring.